[Trước] Thông qua khóa học mình muốn nắm vững đủ kiến thức cơ bản để có nền tảng tìm hiểu chuyên sâu về Tarot.

[Sau] Chia sẻ quá trình học thực tế của Bạn Nguyễn Thị Bảo Trâm – Sinh viên sau khóa 1 Tarot

–         Báo cáo viên đôi khi nói nhiều về các kiến thức ngoài nhưng không có thêm thời gian đi sâu. Hy vọng sẽ có những buổi tập trung vào các kiến thức đó.

–         Gặp khó khăn khi tìm đọc tài liệu và độ tin cậy của tài liệu tìm được.

SHARE
Previous articleBạn Lai Bội Phụng – nhân viên văn phòng
Next articleBạn Nguyễn Hoài An – Nhân viên văn phòng

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video