[Hỏi] Đôi lúc trong trải bài, mình hay gặp các lá Hoàng gia (Court Cards) ở các vị trí giải pháp, hay nguyên nhân hoặc tình hình. Mình thấy hơi khó vì khi nghiên cứu thì các lá Hoàng gia sẽ đề cập tới một người, nhưng nếu câu hỏi là tình huống tác động đến tôi hoặc tình hình tài chính thì khơi bị khớp.

[Đáp] Các lá Hoàng gia (Court Cards) khi liên kết với những lá bài khác trong một trải bài thực sự cũng là một thách thức ngay cả với những reader chuyên nghiệp, những người được đào tạo bài bản nhất để thực hành xem Tarot. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng các kiến thức bổ trợ khác thì vấn đề cũng không quá khoai. Ví dụ, bạn xét đến nguyên tố của các lá bài -> ảnh hưởng hay môi trường sẽ mang sắc thái của nguyên tố nào, có khi lá Hoàng gia (Court Cards) sẽ đại diện cho tính cách của bạn trong vấn đề hoặc có thực sự có một cá nhân ảnh hưởng tới vấn đề bạn đang hỏi.

SHARE
Previous articleTRẢI BÀI VẬN MAY (6 LÁ)
Next articleLá Death tiêu cực như thế nào?

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video