[Hỏi] Không nên giải bài Tarot ngược?

[Đáp] Sai. Bạn có thể quy định với bộ bài sẽ không áp dụng xem nghĩa ngược trước khi đặt câu hỏi và rút bài, nhưng nếu áp dụng xem nghĩa ngược thì cũng không có vấn đề gì, miễn là bộ bài bạn đang dùng cho phép áp dụng. Việc xem bài ngược giúp bạn có thêm nhiều phương án để tìm ra ý nghĩa của lượt trải bài. Một số bộ bài như Revelations Tarot còn có hệ thống hình ảnh đối xứng hai chiều rất rõ ràng khiến cho khác biệt giữa lá bài xuôi và ngược gần như bị xóa nhòa. Tất nhiên, nếu bạn theo quan điểm “mỗi lá bài chỉ có một nghĩa”, bạn có thể quy ước trước với bộ bài và sẽ chỉ giải bài theo nghĩa xuôi, ngay cả khi có rút ra lá bài ngược.

SHARE
Previous articleThời lượng một lần giải bài tarot giới hạn trong 15 phút?
Next articleCó/ Không là một dạng câu hỏi cụ thể trong Tarot?

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video