[Hỏi] Em có theo dõi các bài đăng gần đây trên trang tarotcodex.com. Tuy nhiên đôi lúc em không thể giải nghĩa trải bài mặc dù theo sát hướng dẫn. Ad có thể giúp em được không?

[Đáp] Điều này bình thường thôi mà bạn. Các lá bài nằm trước mặt bạn, bạn có thể cắt nghĩa từng lá bài nhưng lại không thể liên kết ý nghĩa các lá bài lại hoặc khi bạn cố gắng đọc bài thì những lá bài dường như vô nghĩa. Với các reader chuyên nghiệp, họ sẽ trải lại một lần nữa, nếu không được thì tiếp tục trải bài nhưng chỉ dùng các lá Ẩn chính. Nếu bạn vẫn không thể đọc được trải bài thì hãy nói với người xem rằng hôm nay bạn không thể đọc bài.

SHARE
Previous articleTRẢI BÀI MỐI QUAN HỆ MỚI (5 LÁ)
Next articleKHI NÀO THÌ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA?

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video