[Hỏi] Lời giải nghĩa của một lượt trải bài Tarot là mệnh lệnh?

[Đáp] Sai. Lời giải nghĩa của một lượt trải bài Tarot mang tính hướng dẫn và định hướng, không phải là một mệnh lệnh. Tương lai, giải pháp tất cả nằm trong tầm tay bạn, và Tarot là một phương thức giúp bạn định hướng được một trong những phương thức đúng đắn nhất và hợp lý nhất với tình trạng thực tế của bản thân, để giải quyết được vấn đề đang mắc phải. Bạn có thể chọn một phương án khác với phương án mà lượt trải bài đã đề xuất, và hỏi một câu hỏi mới đại loại rằng nếu bạn chọn con đường đó thì bạn nên làm gì để nó thành công… Đây là điểm khác biệt cơ bản của giải bài Tarot so với các loại hình bói toán khác, vì lời giải bài đôi khi đã nằm sẵn trong tâm trí của bạn rồi, và nhiệm vụ của reader chỉ là “lấy ra” và “vẽ lại” định hướng đó cho bạn mà thôi. Tarot sẽ không đưa ra những giải pháp phi thực tế, những định hướng trên mây, và những mệnh lệnh vô căn cứ.

SHARE
Previous articleReader đúng nghĩa là nên xem Tarot miễn phí?
Next articleTarot Reader giỏi là người có thể trả lời mọi thứ?

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video