Trải bài móc treo

1. Gốc rễ của câu hỏi, mối quan tâm hay vấn đề.

2. Điều gì đang bị che dấu

3. Điều gì đang xuất hiện

4. Điều gì bạn đã nắm bắt được

5. Điều bạn rút ra được

6. Kết quả: điều này ảnh hưởng tới bạn như thế nào

11180232_10202740448912555_1900173562_n(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleNƠI DẠY GIẢI BÀI TAROT
Next articleTRẢI BẢI TÌNH YÊU (6 LÁ)

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video