Trải bài Sự thịnh vượng

1. Khía cạnh của sống mà bạn đang phát đạt/thịnh vượng

2. Khía cạnh mà bạn muốn có sự phát đạt/thịnh vượng trong tương lai

3. Điều bạn cần thực hiện cho sự phát đạt/thịnh vượng trong tương lai

4. Ai hay điều gì sẽ hỗ trợ hoặc gây trở ngại cho bạn

5. Điều bạn cần chú ý

6. Thành quả cuối cùng bạn đạt được

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

 

SHARE
Previous articleKHÔNG HIỂU LÁ THE WHEEL OF FORTUNE
Next articleNhất thiết phải dùng trải bài?

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video