Trải bài sức khỏe và hạnh phúc

1. Tình trạng sức khỏe của bạn trong quá khứ

2. Tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn

3. Tương lai dự báo về sức khỏe của bạn

4. Điều gì hay ai sẽ giúp bạn phát triển hoặc cân bằng sức khỏe của bạn

5. Điều gì giúp bạn hạnh phúc trong quá khứ

6. Điều gì bây giờ đang làm bạn hạnh phúc

7. Sự kiện có thể xảy ra sẽ giúp bạn hạnh phúc trong tương lai

8. Ai hay điều gí sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và an nhàn.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleKết quả xem Tarot hiệu quả bao lâu?
Next articleTRẢI BÀI TRÁI TIM (8 LÁ)

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video