Trải bài suy nghĩ Chàng và nàng

1 – 2. Điều anh ấy thích về mối quan hệ hiện tại

3 – 4. Điều cô ấy thích về mối quan hệ hiện tại.

5 – 6. Điều anh ấy không thích về mối quan hệ hiện tại.

7 – 8.Điều cô ấy không thích về mối quan hệ hiện tại.

9 – 10. Điều anh ấy mong muốn thấy được trong mối quan hệ

11 – 12. Điều cô ấy mong muốn thấy được trong mối quan hệ

13 – 14. Kết quả. Mối quan hệ này sẽ đi tới đâu

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleỞ đâu coi bói bài Tarot chính xác tại TP. HCM
Next articleTRẢI BÀI TIỀN KIẾP (14 LÁ)

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video