Trải bài thay đổi hiện thực

1. Những hướng đi mà bạn đang dự định cho bản ngã bên trong

2. Hiện thực bên ngoài phản chiếu lại nội tâm bạn như thế nào

3. Bằng cách nào bạn tạo động lực cho bản ngã bên trong thay đổi hiện thức bên ngoài

4. Con người bên ngoài của bạn sẽ thay đổi như thế nào với hướng đi mới này

5. Cuộc cống của bạn sẽ thay đổi như thế nào

6. Điều bạn đã tạo ra được

7. Con đường mới của bạn

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleTRẢI BÀI HỎI ĐÁP (7 LÁ)
Next articleTRẢI BÀI TRONG TUẦN (7 LÁ)

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video