Trải bài Thời tiết

1 – 2. Thunderstorm: Ai hay điều gì sẽ gây phiền phức cho bạn

3 . Fog: Điều gì đang che đậy hoặc không ngờ tới trước

4 – 5. Snow: Những thách thức

6 – 7. Partly Cloud: Những sự phản chiếu 

8 – 9. Beach Day: Bạn sẽ tỏa sáng ở khía cạnh nào

10. Kết quả cuối cùng

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleTìm chỗ xem bói bài Tarot tại TP.HCM
Next articleTRẢI BÀI ĐIỀU ĐANG XẢY RA (10 LÁ)

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video