Trải bài tình yêu

1. Trải nghiệm trong quá khứ của bạn về tình yêu

2. Trải nghiệm hiện tại cảu bạn về tình yêu

3. Điều bạn mong đợi từ một mối quan hệ tình cảm

4. Điều bạn cần từ một mối quan hệ tình cảm

5. Điều bạn cần phải cho đi

6. Tương lai dự đoán về mối quan hệ này

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleTRẢI BÀI MÓC TREO (6 LÁ)
Next articleTRẢI BÀI VẬN MAY (6 LÁ)

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video