Trải bài X-Lover

1. Mối quan hệ trong quá khứ

2. Bạn đang như thế nào

3. Người yêu bạn đang như thế nào

4. Điều bạn đang cảm thấy về việc quay trở lại

5. Người yêu bạn đang cảm thấy như thế nào về việc quay lại

6. Ai hay điều gì sẽ cản trợ điều bạn mong muốn

7. Ai hay điều gì sẽ giúp bạn thực hiện điều bạn muốn

8. Điều mà bạn không biết về mối quan hệ này

9. Kết quả cuối cùng

11180232_10202740448912555_1900173562_n

SHARE
Previous articleTRẢI BÀI NGƯỜI VIẾT KỊCH (9 LÁ)
Next articleTRẢI BÀI CELTIC CROSS (10 LÁ)

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video