[Hỏi]  Tarot chỉ là một trò chơi hay một trào lưu, phát triển tự phát trên thế giới?

[Đáp] Sai. Tarot đã có một lịch sử ra đời và phát triển được ghi nhận lên đến hơn 6 thế kỷ, chưa tính giai đoạn tiền đề trước đó. Tarot ngày nay là tinh hoa được tổng hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau từ châu Âu, châu Á cho đến châu Mỹ. Tarot đã đến với mọi người từ những người thuộc tầng lớp quý tộc và hoàng gia tại Ý và Pháp xưa kia cho đến những nhà tiên tri, nhà nghiên cứu khoa học thần bí, và cho đến những người bình thường tại một đất nước xa xôi miễn Viễn Đông như Việt Nam ngày nay. Tuy xuất phát điểm của bài Tarot là một dạng bài chơi cùng nhóm (playing card), nhưng ngày nay bài Tarot đã được nhìn nhận là có khả năng khám phá tâm linh hiệu quả, và được nghiên cứu bởi các tổ chức chính quy trên toàn thế giới.

SHARE
Previous articleTrải Bài Tarot – Phá Vỡ Rào Cản
Next articleTrải Bài Tarot – Phẩm Chất Cung Sao Hỏa

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video