[Hỏi] Bài Tarot có giống như bói quẻ, tử vi…?

[Đáp] 

Sai. Tarot là một nghệ thuật, và là một khoa học đã được chứng minh và phổ biến qua nhiều thế kỷ và nhiều nền văn hóa, đã vươn đến với mọi tầng lớp trong xã hội con người. Giải bài Tarot dựa trên những nguyên tắc phức tạp liên quan đến các ngành triết, thiên văn, chiêm tinh học… Nói cách khác, khác với nhiều loại hình bói toán phương Đông vốn hay thiếu cơ sở và có chút gì đó mê tín cũng như bị cải biến nhiều dựa vào người thực hiện nghi thức, bài Tarot thiên nhiều hơn về khía cạnh tâm lý và định hướng dựa trên cơ sở của tri thức loài người. Trên thực tế, ngày nay cũng đã có một số tựa bài Tarot tìm cách kết hợp với những nét đặc trưng nổi bật của những lĩnh vực khác như Hoàng đạo, Thiên văn, Phong thủy, Kinh dịch… dựa trên những nguyên tắc của những ngành khoa học thần bí mà các nền văn hóa qua nhiều thời kỳ mà nhân loại đã tìm ra, và nếu có đam mê cũng như kiến thức đủ, bạn có thể tìm hiểu những bộ bài này vì chúng sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị mới bên cạnh những ý nghĩa Tarot truyền thống.

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video