[Hỏi] Bài Tarot có giống như bói quẻ, tử vi…?

[Đáp] 

Sai. Tarot là một nghệ thuật, và là một khoa học đã được chứng minh và phổ biến qua nhiều thế kỷ và nhiều nền văn hóa, đã vươn đến với mọi tầng lớp trong xã hội con người. Giải bài Tarot dựa trên những nguyên tắc phức tạp liên quan đến các ngành triết, thiên văn, chiêm tinh học… Nói cách khác, khác với nhiều loại hình bói toán phương Đông vốn hay thiếu cơ sở và có chút gì đó mê tín cũng như bị cải biến nhiều dựa vào người thực hiện nghi thức, bài Tarot thiên nhiều hơn về khía cạnh tâm lý và định hướng dựa trên cơ sở của tri thức loài người. Trên thực tế, ngày nay cũng đã có một số tựa bài Tarot tìm cách kết hợp với những nét đặc trưng nổi bật của những lĩnh vực khác như Hoàng đạo, Thiên văn, Phong thủy, Kinh dịch… dựa trên những nguyên tắc của những ngành khoa học thần bí mà các nền văn hóa qua nhiều thời kỳ mà nhân loại đã tìm ra, và nếu có đam mê cũng như kiến thức đủ, bạn có thể tìm hiểu những bộ bài này vì chúng sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị mới bên cạnh những ý nghĩa Tarot truyền thống.

Bài Viết Mới

Ví dụ cho thế bài Tấm gương quan hệ

Ví dụ cho thế bài Tấm gương quan hệ Leave a reply Thế bài Tấm gương quan hệ...

Cảm Nhận Lá Bài The Chariot Trong Shadowscapes Tarot

Vào tháng của Nhân Mã, chúng ta sẽ nói về lá Temperance, một lá được...

Bạch Dương (Dương Cưu) – The Emperor

Mối Tương Quan Giữa Cung Bạch Dương và Lá Bài The Emperor Trong Tarot Bạch Dương (Aries)...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

Video