[Hỏi] Mình có một thắc mắc nhỏ, đó là các tarot reader có hay giải bói các vấn đề tương lai của người đó hay không, giống như bác sĩ có thể tự chữa bệnh vậy đó?

[Đáp] Chào bạn và cảm ơn câu hỏi thú vị của bạn. Thật ra các tarot reader có khả năng xem cho bản thân họ trừ khi họ phải rất khách quan và không được đặt cảm xúc hay ham muốn cá nhân khi thực hiện trải bài. Nếu không thì kết quả ra sẽ lan man và không đáp ứng đúng kết quả thực tế.

SHARE
Bài trướcTarot reader được đánh giá trên tiêu chí nào?
Bài tiếp theoĐi coi cùng một chuyện với nhiều reader có đúng không?

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Lá...

Video