Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hương – Nhân viên văn phòng

 Mong sau khóa học tarot có thể thực hành việc giải bài cho chính mình và cho người quen. Chia sẻ cảm nhận...

Bạn Lê Hoàng Trúc – Nhân viên văn phòng

Thực sự quan tâm đến Tarot muốn bói và sử dụng bài Tarot thành thạo Vài lời cảm nhận Bạn Lê Hoàng Trúc –...

Bạn Nguyễn Hoài An – Nhân viên văn phòng

Học bao nhiêu buổi 1 tuần? Số lượng 10 buổi học có ít quá không?  Review thực của Bạn Nguyễn Hoài An –...

Bạn Nguyễn Thị Bảo Trâm – Sinh viên

Thông qua khóa học mình muốn nắm vững đủ kiến thức cơ bản để có nền tảng tìm hiểu chuyên sâu về Tarot. ...

Bạn Lai Bội Phụng – nhân viên văn phòng

Mình là nhân viên văn phòng rất thích tìm hiểu về Tarot để tự xem cho chính mình. Mong là thông qua khóa...

Bạn Nguyễn Lê Yến Tuyết –sinh viên

 Mới tiếp xúc tò mò, tìm hiểu trên google và facebook về Tarot nên đăng ký học thử. Chia sẻ thực tế của Bạn...