Ý Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Ý Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Tổng Hợp Ý Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Chuyên mục tổng tập các bài viết về ý nghĩa, phân tích 64 quẻ kinh dịch từ cơ bản đến chuyên sâu. Mỗi bài viết về Giải Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch sẽ được trình bày sao cho những ai đam mê nghiên cứu một cách dễ học nhất. Chúng tôi sẽ chia 64 quẻ kinh dịch thành các bài khác nhau thể hiện độ khó khác nhau như lời gốc, lược giản,  từ khóa, cách áp dụng trong hành động, các Quẻ chủ, hỗ trợ và đối lập, mô tả, và ứng dụng trong mỗi hoàn cảnh bói quẻ cụ thể: công việc, tình yêu, tài chính, sức khỏe và tinh thần………

Ứng Dụng Quẻ 23 Sơn Địa Bác Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 23 Sơn Địa Bác Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 23 SƠN ĐỊA BÁC – (RỤNG VỠ) Bác có nghĩa là đốn...

Ứng Dụng Quẻ 53 Phong Sơn Tiệm Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 53 Phong Sơn Tiệm Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 53 PHONG SƠN TIỆM - (TIẾN DẦN DẦN ) Tiệm nghĩa là...

Ứng Dụng Quẻ 40 Lôi Thủy Giải Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 40 Lôi Thủy Giải Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 40 LÔI THỦY GIẢI - (GIẢI THOÁT) Giải nghĩa là tháo tung,...

Ứng Dụng Quẻ 37 Phong Hỏa Gia Nhân Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 37 Phong Hỏa Gia Nhân Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 37 PHONG HỎA GIAI NHÂN - GIA ĐÌNH (DÒNG TỘC) Gia...
Quẻ 02 thuần khôn

Ứng Dụng Quẻ 02 Thuần Khôn Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 02 Thuần Khôn Giải Đoán Thực Tế ❖ THUẦN KHÔN (THỤ ĐỘNG) Quẻ Khôn tượng trưng cho đất và đại diện cho ý...
Quẻ 03 Thủy Lôi Truân

Ứng Dụng Quẻ 03 Thủy Lôi Truân Giải Đoán

ỨNG DỤNG QUẺ 03 THỦY LÔI TRUÂN GIẢI ĐOÁN THỰC TẾ QUẺ 03 THỦY LÔI TRUÂN & (KHÓ KHĂN BAN ĐẦU) Truân tượng trưng cho...

Ứng Dụng Quẻ 19 Địa Trạch Lâm Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 19 Địa Trạch Lâm Trong Giải Đoán ❖ Hình Tượng Quẻ 19 Địa Trạch Lâm - (ĐẾN GẦN)  Lâm có nghĩa là mở rộng,...

Ứng Dụng Quẻ 25 Thiên Lôi Vô Vọng Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 25 Thiên Lôi Vô Vọng Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 25 THIÊN LÔI VÔ VỌNG – (BẤT NGỜ) Vô vọng nghĩa là...

Ứng Dụng Quẻ 17 Trạch Lôi Tùy Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 17 Trạch Lôi Tùy Trong Giải Đoán ❖ Hình Tượng Quẻ 17 Trạch Lôi Tùy - (ĐI THEO) Tùy có nghĩa là đi...

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 50 HỎA PHONG ĐỈNH - (ĐINH, VẠC) Đỉnh có ý chỉ cái...