Diễn Giải Ngược của Lá Bài 4 of Cups

Diễn Giải Ngượccủa Lá Bài 4 of Cups Dẫn nhập: 4 of Cups ngược là một lá bài hàm ý về việc phá vỡ lối...

Ý Nghĩa Lá Bài The Hermit Trong Tarot

IX - The Hermit Nội Quan (*tự xem xét nội tâm) Tìm Kiếm Dẫn Dắt Đơn Độc   Trong Hành Động Tự xem xét nội tâm Nghĩ đi nghĩ lại việc gì...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 6 of Swords Dẫn nhập: Khi lá bài 6 of Swords ngược xuất hiện, bạn có thể đã sẵn...

Ý Nghĩa Lá Bài 10 of Cups Trong Tarot

10 of Cups Niềm vui An bình Gia đình Trong Hành Động Cảm nhận niềm vui Nắm lấy hạnh phúc Có một cảm giác hạnh phúc Tỏa lan tình yêu Hạnh phúc trong...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 9 of Swords

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 9 of Swords Dẫn nhập: Lá bài 9 of Swords ngược có thể cho thấy rằng bạn đang lo...

Ý Nghĩa 56 Lá Ẩn Phụ – Minor Arcana

Ý Nghĩa Bộ Ẩn Phụ Trong Tarot Bộ ẩn phụ (minor arcana) dù ở khía cạnh cơ bản được xem như ít quan trọng hơn về...

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Swords Dẫn nhập: Giống như nhiều lá bài trong bộ Swords, lá bài 10 of Swords mang...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Cups

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Cups Dẫn nhập: 7 of Cups là một lá bài của sự lựa chọn. Khi 7 of...

Ý Nghĩa Lá Bài King of Cups Trong Tarot

King of Cups Khôn ngoan Trầm tĩnh Tài ngoại giao Chăm sóc Khoan dung   Trong Hành Động: Khôn ngoan Đưa ra lời khuyên tốt Hiểu được bản chất con người Dạy dỗ thông qua...

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 2 of Cups

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 2 of Cups Dẫn nhập: 2 of Cups thường đề cập đến quan hệ yêu đương trai gái, nhưng...