Diễn Giải Ngược của Lá Bài 8 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 8 of Wands Dẫn nhập: Giống như lá 8 of Wands xuôi, nhìn chung lá bài ngược khuyên bạn...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Lovers

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Lovers Giới thiệu: Ngay cả khi lật ngược, lá bài The Lover cũng là một điểm báo tích cực,...

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hanged Man

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hanged Man The Hanged Man - Người treo ngược là một lá bài thật sự khó hiểu đối...

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Devil

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Devil The Devil - Quỷ Dữ là một lá bài tượng trưng cho những mặt tiêu cực cũng...

Ý Nghĩa Lá Bài 7 of Wands Trong Tarot

7 of Wands Năng nổ Chống cự Chắc chắn Trong Hành Động Năng nổ Theo đuổi điều bạn muốn Hành động cương quyết theo chính kiến Chiếm thế tấn công Chiến đấu Đặt ra quan...

Ý Nghĩa Lá Bài The Empress Trong Tarot

III - The Empress Nuôi Nấng Sung Túc, Trù Phú Tri Giác Thiên Nhiên Trong Hành Động: Nuôi nấng Sinh con Nuôi nấng một sinh mệnh Chăm sóc cho người khác Nâng niu cuộc...

Ý Nghĩa Lá Bài The Star Trong Tarot

XVII - The Star Hy Vọng Cảm Hứng Hào Phóng Yên Bình Trong hành động  Lấy lại hy vọng Có niềm tin vào tương lai Suy nghĩ tích cực Tin tưởng Trông cậy vào...

Ý Nghĩa Lá Bài 10 of Cups Trong Tarot

10 of Cups Niềm vui An bình Gia đình Trong Hành Động Cảm nhận niềm vui Nắm lấy hạnh phúc Có một cảm giác hạnh phúc Tỏa lan tình yêu Hạnh phúc trong...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 4 of Cups

Diễn Giải Ngượccủa Lá Bài 4 of Cups Dẫn nhập: 4 of Cups ngược là một lá bài hàm ý về việc phá vỡ lối...

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 6 of Swords

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 6 of Swords Dẫn nhập: Khi lá bài 6 of Swords xuất hiện, đó là thông điệp cho thấy rằng...