Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Chariot

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Chariot The Chariot hay Chiến Xa mô tả về những cuộc hành trình. Những cuộc hành trình này...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Empress

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Empress Giới thiệu: Khi bị lật ngược, lá bài The Empress vẫn nói đến sức mạnh và năng lượng...

Diễn giải xuôi lá bài the Fool Tarot

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Fool Dẫn nhập: The Fool luôn luôn là người chỉ ra những thứ mới mẻ; cũng giống như...

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Temperance

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Temperance Temperance - Sự tiết Chế, Tiết Độ. Đôi khi lá bài Tarot này còn được gọi dưới tên...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá bài Tower cũng nói về sự thay đổi. Cũng...

Ý Nghĩa 22 Lá Ẩn Chính – Major Arcana

Ý Nghĩa Bộ Ẩn Chính Trong Tarot Bộ ẩn chính (major arcana) là những lá bài rất quan trọng trong một bộ bài tarot. Nhìn chung...

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hanged Man

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Hanged Man The Hanged Man - Người treo ngược là một lá bài thật sự khó hiểu đối...

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Lovers

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Lovers The Lovers hay lá bài Uyên ương không hẳn đề cập đến một nhân vật cụ thể...

Ý Nghĩa Lá Bài Temperance Trong Tarot

XIV - Temperance Chừng Mực Cân Bằng Sức Khỏe Kết Hợp   Trong hành động: Tìm thấy điểm dung hoà Thể hiện sự điều tiết Tránh vượt giới hạn Làm nhẹ bớt hoàn cảnh...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Temperance

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Temperance Giới thiệu: Giống như lá bài đúng chiều, Temperance lật ngược là lá bài về sự cân bằng và...