[Hỏi] Kết quả giải bài của một reader chuyên nghiệp sẽ chính xác hơn so với khi tôi tự giải bài cho chính mình?

[Đáp] Sai. Bài Tarot là một công cụ để khám phá chính bản thân và tìm giải pháp cho vấn đề. Xét trên khía cạnh này thì bạn nên tự giải bài cho mình hơn là tìm đến các reader bên ngoài, trừ khi bạn muốn nghe một ý kiến đảm bảo khách quan, hoặc bạn tin tưởng hoàn toàn vào trình độ cảm nhận bài của reader định chọn.

SHARE
Bài trướcTôi nên tự bói bài tarot hay cần một reader?
Bài tiếp theoReader đúng nghĩa là nên xem Tarot miễn phí?

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Lá...

Video