kỳ trước, chúng ta đã tiếp cận khái niệm linh hồn nhóm, linh hồn đặc thù cá nhân. Bài viết này sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn về sự hình thành và phát triển đó.

Hãy xem xét linh hồn nhóm “loài trâu”. Có một linh hồn nhóm mang nguồn năng lượng vô ngã rất lớn được gọi là “loài trâu”. Linh hồn nhóm đó thực chất là một trường năng lượng vô ngã có khuynh hướng lan toả rất rộng, hay còn được gọi là “ý thức loài trâu”. Nó tồn tại ở một cấp độ năng lượng nào đó, hoàn toàn không mang tính cá nhân. Năng lượng đó luôn ở trạng thái vận động không ngừng. Khi tần số của năng lượng gia tăng, nó có thể chuyển hoá lên ở cấp độ kế tiếp. Không hề có những linh hồn cá thể trâu ở loài trâu. Chỉ có duy nhất một hệ thống năng lượng linh hồn chung. Hành vi theo bản năng là hình thức thể hiện dạng linh hồn nhóm. Như vậy, linh hồn ở giới động vật mang tính tổ chức nhóm, không có cá thể riêng biệt hay không có suy nghĩ bản thể cá nhân. Các hành vi của nhóm dưa trên hành vi bản năng có điều kiện và không có điều kiện. Quay lại với con người. Chúng ta vẫn còn giữ lại một phần nào đó linh hồn nhóm (có những điều là bản năng). Tuy nhiên chúng ta vượt bậc nhờ sự cải tạo bản năng (suy nghĩ và hành động cải tạo bản năng). Điều nay khiến linh hồn con người đặc biệt hơn so với linh hồn nhóm của loài vật.

Loài trâu
Loài trâu hành động theo bản năng (ảnh từ Internet)

Bản chất của linh hồn nhóm có thể được nhìn thấy qua những biểu hiện tự nhiên của loài. Chẳng hạn, bản chất của linh hồn loài cá heo được diễn đạt qua những cá thể cá heo, bản chất lnh hồn loài chó được thể hiện qua từng cá thể chó (từng dòng chó khác nhau thể hiện các đặc tính khác nhau, thể hiện qua từng cá thể của loài). Điều này cũng đúng với loài người chúng ta. Bản chất của linh hồn loài người được hiểu qua bản chất của các cá nhân. Linh hồn đặc thù cá nhân không chỉ được hình thành bằng một cách thức duy nhất. Mắc xích của chuỗi tiến hoá bên trong thế giới này, “ngôi nhà chung”, cây sự sống Kabbalah,…. chính là tiến trình nâng cấp từ giới này lên giới kia, nhưng nếu một linh hồn mà trước giờ chưa từng tồn tại trên hành tinh này lại lựa chọn làm người, thì linh hồn đó không nhất thiết phải tuân thủ trình tự tiến hoá qua từng giới. Thật ra, linh hồn có thể chọn hoàn cảnh (môi trường tự nhiên) nào thích hợp nhất.

download
Tập hợp loài chó (ảnh từ Internet)

Việc từng trải trong thế giới vật chất không giúp ích nhiều cho một lịch hồn hoàn toàn mới muốn trở thành người. Do vậy, linh hồn lựa chọn học hỏi trong cõi phi vật chất. Chẳng hạn, linh hồn có thể học hỏi thông qua việc trở thành người dẫn dắt phi vật chất.  Mỗi linh hồn cá thể người là một phần vi mô trong tổng thể linh hồn loài người vĩ mô, không còn tồn tại lin hồn nhóm “loài người” nào lớn hơn nữa. Vượt lên trên nữa là bậc Thầy, tức trở thành Ánh sáng bậc cao, không còn mang đặc trưng của loài người.

download (1)
Người Thầy phi vật chất (ảnh minh hoạ – Internet)

(tham khảo: The Seat of The Soul – Gary Zukav, bài viết trên Internet)

***Đón xem kỳ 3: Người Thầy phi vật chất

*** Xem lại kỳ 1: Nhận thức linh hồn

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video