[Hỏi] Người mới cần chuẩn bị điều gì trước khi bắt đầu học Tarot?

[Đáp] Một chút đam mê + Thời gian (dĩ nhiên rồi, vì bạn học mà), một bộ Tarot phù hợp, các giáo trình liên quan, và thêm một chút vốn tiếng Anh (tham khảo các tài liệu nước ngoài) 😀  . Nếu bạn cảm thấy vẫn chưa đủ có thể tham gia các khóa học tarot ở trung tâm hoặc từ các Readers chuyên nghiệp có kinh nghiệm giảng dạy.

SHARE
Bài trướcCái giá phải trả cho việc sử dụng Tarot?
Bài tiếp theoNhững điều cần chuẩn bị cho Newbie Tarot?

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 64...

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 63...

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 62...

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Trông Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 61...

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 60 THỦY...

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 59 PHONG...

Video