78 Lá Tarot & Chiêm tinh

Chiêm tinh và 78 lá bài tarot 

78 Lá Tarot & Chiêm tinh

Click vào tên lá bài tarot hay hành tinh mà bạn đang quan tâm để tham khảo phần ứng dụng với chiêm tinh.

0: The Fool – Thiên Vương Tinh
1: The Magician – Thủy Tinh
2: The High Priestess – Mặt Trăng
3: The Empress – Kim Tinh
4: The Emperor – Bạch Dương
5: The Hierophant – Kim Ngưu
6: The Lovers – Song Tử
7: The Chariot – Cự Giải
8: Strength – Sư Tử
9: The Hermit – Xử Nữ
10: The Wheel of Fortune – Mộc Tinh
11: Justice – Thiên Bình
12: The Hanged Man – Hải Vương Tinh
13: Death – Thiên Yết
14: Temperance – Nhân Mã
15: The Devil – Ma Kết
16: The Tower – Hỏa Tinh
17: The Star – Bảo Bình
18: The Moon – Song Ngư
19: The Sun – Mặt Trời
20: Judgment – Diêm Vương Tinh
21: The World – Thổ Tinh
   
Ace of Cups – Năng lượng nước 
2 of Cups – Kim Tinh & Cự Giải
3 of Cups – Thủy Tinh & Cự Giải 
4 of Cups – Mặt Trăng & Cự Giải 
5 of Cups – Hỏa Tinh & Thiên Yết 
6 of Cups – Mặt Trời & Thiên Yết 
7 of Cups – Kim Tinh & Thiên Yết 
8 of Cups – Thổ Tinh & Song Ngư 
9 of Cups – Mộc Tinh & Song Ngư 
10 of Cups – Hỏa Tinh & Song Ngư
Page of Cups – Hiện thân nước 
Knight of Cups – Song Ngư
Queen of Cups – Cự Giải
King of Cups – Thiên Yết  
   
Ace of Pentacles – Năng lượng đất 
2 of Pentacles – Mộc Tinh & Ma Kết
3 of Pentacles – Hỏa Tinh & Ma Kết 
4 of Pentacles – Mặt Trời & Ma Kết 
5 of Pentacles – Thủy Tinh & Kim Ngưu 
6 of Pentacles – Mặt Trăng & Kim Ngưu 
7 of Pentacles – Thổ Tinh & Kim Ngưu 
8 of Pentacles – Mặt Trời & Xử Nữ 
9 of Pentacles – Kim Tinh & Xử Nữ 
10 of Pentacles – Thủy Tinh & Xử Nữ 
Page of Pentacles – Hiện thân Đất 
Knight of Pentacles – Xử Nữ 
Queen of Pentacles – Ma Kết
King of Pentacles – Kim Ngưu 
   
Ace of Swords – Năng lượng Khí 
2 of Swords – Mặt Trăng & Thiên Bình
3 of Swords – Thổ Tinh & Thiên Bình 
4 of Swords – Mộc Tinh & Thiên Bình 
5 of Swords – Kim Tinh & Bảo Bình 
6 of Swords – Thủy Tinh & Bảo Bình 
7 of Swords – Mặt Trăng & Bảo Bình 
8 of Swords – Mộc Tinh & Song Tử 
9 of Swords – Hỏa Tinh & Song Tử 
10 of Swords – Mặt Trời & Song Tử 
Page of Swords – Hiện thân Khí 
Knight of Swords – Song tử
Queen of Swords – Thiên Bình 
King of Swords – Bảo bình 
   
Ace of Wands – Năng lượng lửa 
2 of Wands – Hỏa Tinh & Bạch Dương
3 of Wands – Mặt Trời & Bạch Dương
4 of Wands – Kim Tinh & Bạch Dương
5 of Wands – Thổ Tinh & Sư Tử
6 of Wands – Mộc Tinh & Sư Tử
7 of Wands – Hỏa Tinh & Sư Tử 
8 of Wands – Thủy Tinh & Nhân Mã 
9 of Wands – Mặt Trăng & Nhân Mã 
10 of Wands – Thổ Tinh & Nhân Mã 
Page of Wands – Hiện thân Lửa 
Knight of Wands – Nhân Mã 
Queen of Wands – Bạch Dương 
King of Wands – Sư Tử

Ý nghĩa 78 lá bài Tarot

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI ĐỨA TRẺ (13 LÁ)
Bài tiếp theoỞ đâu xem bói bài Tarot tại TP. HCM

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Lá...

Video