TRẢI BÀI TIỀN TÀI

Trải bài tiền tài 1. Nền tảng tài chính 2. Khoản tiền sẽ đến với bạn thời điểm gần nhất 3. Những cơ hội về tiền tài...

TRẢI BÀI KIỂU PHÁP (5 LÁ)

Trải bài kiểu Pháp 1. Những vần đề đang diễn ra 2. Hy vọng và hoài bão 3. Sức mạnh và sự an toàn 4. Sự hỗ trợ...

Trải Bài Tarot – Bộ Tứ Hiệp Sĩ

Trong bộ Hoàng Gia, Hiệp sĩ (Knight) là những người chiến binh trong tarot, mỗi người đại diện cho một hình mẫu riêng, tìm...

TRẢI BÀI NGÃ BA ĐƯỜNG (11 LÁ)

Trải bài ngã ba đường 1 - 2. Tình huống hiện tại 3 - 4. Điều gì đang ẩn giấu 5 - 7. Kết quả khả quan...

Trải Bài Tarot – Hành Trình Vào Thế Giới Tiềm Thức

Tên gốc là Jungian – Trường phái tâm lý do Carl Gustav Jung, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ sáng lập. Năm 2009, Sách...

TRẢI BÀI TƯƠNG LAI (9 LÁ)

Trải bài tương lai 1 - 2. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ 3 - 4. Điều gì đang diễn ra 5 - 6. Điều...

TRẢI BÀI X-LOVER (9 LÁ)

Trải bài X-Lover 1. Mối quan hệ trong quá khứ 2. Bạn đang như thế nào 3. Người yêu bạn đang như thế nào 4. Điều bạn đang...

Trải Bài Tarot – Pháp Thuật của Hecate

* Hecate là nữ thần của ma pháp thuật, chiêu hồn, độc (lẫn) dược,... trong thần thoại Hy Lạp. Nếu bạn thích tìm hiểu...

TRẢI BÀI ĐÁNH MẤT VÀ TÌM KIẾM (10 LÁ)

Trải bài Đánh mất và Tìm kiếm 1. Vật bị mất 2. Điều bạn cần biết về việc bị mất này 3 - 4. Nơi đầu tiên...

Trải Bài Tarot – Nỗi Trầm Cảm

Cuộc đời này vô vọng quá phải không? Trải bài Trầm Cảm này sẽ giúp bạn nhìn lại các vấn đề khi tinh thần...