Trải Bài Tarot – Bí Ẩn Loài Mèo

29/10 là ngày của Mèo ở Mỹ, được lập ra để giáo dục cộng đồng về việc cứu hộ mèo hoang / mèo đi...

TRẢI BÀI SỰ GẶT HÁI (7 LÁ)

Trải bài sự gặt hái 1. Điều bạn mong muốn 2. Hạt giống bạn cần phải gieo để gặt hái điều mình muốn 3. Những niềm tin...

TRẢI BÀI BÁNH XE (5 LÁ)

Trải bài bánh xe 1. Tình huống hiện tại 2. Những sự ảnh hưởng bị giảm thiểu 3.  Những tác động không ngờ tới 4. Những sự ảnh...

Trải Bài Tarot – Lá Bài Emperor

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Emperor bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá...

Trải Bài Tarot – Pháp Thuật của Hecate

* Hecate là nữ thần của ma pháp thuật, chiêu hồn, độc (lẫn) dược,... trong thần thoại Hy Lạp. Nếu bạn thích tìm hiểu...

TRẢI BÀI X-LOVER (9 LÁ)

Trải bài X-Lover 1. Mối quan hệ trong quá khứ 2. Bạn đang như thế nào 3. Người yêu bạn đang như thế nào 4. Điều bạn đang...

Trải Bài Tarot – Chọn Trường Học

Bạn có đang quen ai, hoặc chính bạn đang phân vân trong việc chọn trường nhập học? Từ phụ huynh đưa con đi học...

Trải Bài Tarot – Cuộc Sống Đối Ngẫu của Persephone

Cuộc Sống Đối Ngẫu của Persephone Persephone là con gái của nữ thần Demeter – nữ thần trồng trọt trong thần thoại Hy Lạp. Nàng...

TRẢI BÀI MONG MUỐN (4 LÁ)

TRẢI BÀI MONG MUỐN  1. Những gì bạn đang có 2. Những gì bạn mong muốn 3. Những gì bạn cần trang bị 4. Những gì bạn sẽ...

TRẢI BÀI ĐÁNH MẤT VÀ TÌM KIẾM (10 LÁ)

Trải bài Đánh mất và Tìm kiếm 1. Vật bị mất 2. Điều bạn cần biết về việc bị mất này 3 - 4. Nơi đầu tiên...