Dịch Kinh

Dịch Kinh

Kinh Dịch Tổng Hợp Toàn Thư

Tổng hợp các bài chuyên đề về KINH DỊCH một hình thức xem ý nghĩa nhân sinh của phương đông tương tự bài tarot. Chúng tôi ban biên tập Tarot Codex mong những biên soạn tổng hợp này góp thêm thêm khu vườn tri thức nho nhỏ cho những người đam mê bài tarot một góc nhìn rất khác về khoa luận giải vận một con người theo Tri Thức Phương Đông. Xem Thêm Chuyên Mục: Học Kinh Dịch - Kinh Dịch Cuộc Sống

Ứng Dụng Quẻ 20 Phong Địa Quán Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 20 Phong Địa Quán Trong Giải Đoán ❖ Hình Tượng Quẻ 20 Phong Địa Quán - SUY NGHĨ (NHÌN)   Quán nghĩa là...

Ứng Dụng Quẻ 34 Lôi Thiên Đại Tráng Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 34 Lôi Thiên Đại Tráng Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 34 LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG - (SỨC MẠNH CỦA CẢI...

Ứng Dụng Quẻ 45 Trạch Địa Tụy Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 45 Trạch Địa Tụy Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 45 TRẠCH ĐỊA TỤY GIẢI ĐOÁN - (NHÓM LẠI) Tụy nghĩa là tập...

Ứng Dụng Quẻ 23 Sơn Địa Bác Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 23 Sơn Địa Bác Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 23 SƠN ĐỊA BÁC – (RỤNG VỠ) Bác có nghĩa là đốn...

Ứng Dụng Quẻ 40 Lôi Thủy Giải Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 40 Lôi Thủy Giải Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 40 LÔI THỦY GIẢI - (GIẢI THOÁT) Giải nghĩa là tháo tung,...

Ứng Dụng Quẻ 53 Phong Sơn Tiệm Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 53 Phong Sơn Tiệm Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 53 PHONG SƠN TIỆM - (TIẾN DẦN DẦN ) Tiệm nghĩa là...

Ứng Dụng Quẻ 37 Phong Hỏa Gia Nhân Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 37 Phong Hỏa Gia Nhân Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 37 PHONG HỎA GIAI NHÂN - GIA ĐÌNH (DÒNG TỘC) Gia...

Sự tương quan lá bài tarot & quẻ kinh dịch

Ý nghĩa tương quan 78 lá bài tarot và quẻ kinh dịch Tham Khảo tên lá bài tarot hay quẻ kinh dịch  mà bạn đang quan tâm...
Quẻ 02 thuần khôn

Ứng Dụng Quẻ 02 Thuần Khôn Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 02 Thuần Khôn Giải Đoán Thực Tế ❖ THUẦN KHÔN (THỤ ĐỘNG) Quẻ Khôn tượng trưng cho đất và đại diện cho ý...
Quẻ 03 Thủy Lôi Truân

Ứng Dụng Quẻ 03 Thủy Lôi Truân Giải Đoán

ỨNG DỤNG QUẺ 03 THỦY LÔI TRUÂN GIẢI ĐOÁN THỰC TẾ QUẺ 03 THỦY LÔI TRUÂN & (KHÓ KHĂN BAN ĐẦU) Truân tượng trưng cho...