Ý nghĩa tương quan 78 lá bài tarot và quẻ kinh dịch

Tham Khảo tên lá bài tarot hay quẻ kinh dịch  mà bạn đang quan tâm để tham khảo phần ứng dụng với dịch kinh.

0: The Fool –  Quẻ 62
1: The Magician – 
2: The High Priestess – 
3: The Empress – 
4: The Emperor – 
5: The Hierophant – 
6: The Lovers –
7: The Chariot – 
8: Strength –  Quẻ 21
9: The Hermit – 
10: The Wheel of Fortune – 
11: Justice – 
12: The Hanged Man –  Quẻ 23
13: Death –  Quẻ 25
14: Temperance –  Quẻ 27
15: The Devil –  Quẻ 29
16: The Tower –  Quẻ 59
17: The Star –  Quẻ 30
18: The Moon –  Quẻ 60
19: The Sun –  Quẻ 61
20: Judgment –  Quẻ 63
21: The World – Quẻ 64 
   
Ace of Cups –  Quẻ 31 
2 of Cups –  Quẻ 3
3 of Cups –  Quẻ 5
4 of Cups –  Quẻ 7
5 of Cups –  Quẻ 9
6 of Cups –  Quẻ 11
7 of Cups –  Quẻ 13
8 of Cups –  Quẻ 15
9 of Cups –  Quẻ 17
10 of Cups – Quẻ 19
Page of Cups –  Quẻ 58
Knight of Cups –  Quẻ 26
Queen of Cups – 
King of Cups – Quẻ 52
   
Ace of Pentacles – Quẻ 32
2 of Pentacles –  Quẻ 4 
3 of Pentacles –  Quẻ 6
4 of Pentacles –  Quẻ 8
5 of Pentacles –  Quẻ 10
6 of Pentacles –  Quẻ 12
7 of Pentacles –  Quẻ 14
8 of Pentacles –  Quẻ 16
9 of Pentacles –  Quẻ 18
10 of Pentacles – Quẻ 20
Page of Pentacles –  
Knight of Pentacles –  Quẻ 55
Queen of Pentacles –  Quẻ 54
King of Pentacles – Quẻ 22
   
Ace of Swords –  Quẻ 2
2 of Swords –  Quẻ 33
3 of Swords –  Quẻ 35
4 of Swords –  Quẻ 37
5 of Swords –  Quẻ 39
6 of Swords –  Quẻ 41
7 of Swords –  Quẻ 43
8 of Swords –  Quẻ 45
9 of Swords –  Quẻ 47
10 of Swords – Quẻ 49
Page of Swords –  Quẻ 57
Knight of Swords – 
Queen of Swords – Quẻ 24
King of Swords – Quẻ 51
   
Ace of Wands –  Quẻ 1 
2 of Wands – Quẻ 34
3 of Wands –  Quẻ 36
4 of Wands –  Quẻ 38
5 of Wands –  Quẻ 40
6 of Wands – Quẻ 42
7 of Wands –  Quẻ 44
8 of Wands –  Quẻ 46
9 of Wands –  Quẻ 48
10 of Wands – Quẻ 50
Page of Wands – Quẻ 28
Knight of Wands –  Quẻ 56
Queen of Wands –  Quẻ 53
King of Wands – 

 

Xem thêm:

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video