Rất nhiều câu hỏi về cách tính số điện thoai cát hung theo quẻ kinh dịch , hôm nay, Tarot Codex sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về các xác định quẻ, hy vọng bài viết sẽ thật sự hữu ích với các bạn!

1. Cách tính quẻ dịch:
Bạn lấy chiều dài của số chia 2 để tính Thượng quẻ và hạ quẻ:
Nếu chia chẵn, thì dãy nửa số đầu sẽ là thượng quẻ, dãy nửa số sau sẽ là hạ quẻ. VD: Số 0914210008 thì Thượng quẻ là 09142, Hạ quẻ là 10008.
Nếu chia lẻ, thì dãy nửa số đầu ít số hơn sẽ là thượng quẻ, dãy nửa số sau còn lại sẽ là hạ quẻ. VD: Số 01294101069 thì Thượng quẻ là 01294, Hạ quẻ là 101069.Sau khi xác định thượng quẻ và hạ quẻ, bạn hãy :
Cộng lần lượt các số có trong thượng quẻ: 0+9+1+4+2=16
Cộng lần lượt các số có trong hạ quẻ: 1+0+0+0+8=9Chúng ta chỉ có 8 quẻ chính, do đó, nếu tổng (thượng hay hạ đều tính như nhau):
Số dư của tổng và 8 chính là số để xác định quẻ. Trong ví dụ trên thì:
Thượng quẻ=16:8=2 dư 0, như vậy thượng quẻ =8
Hạ quẻ=9:8=1 dư 1, như vậy hạ quẻ=1.Các con số từ 1 đến 9 ứng với các quái như sau :
1. Càn   2. Đoài    3.Ly     4.Chấn     5.Tôn    6.Khảm     7.Cấn     8.Khôn
Số 0 được tính như số 8 tức là Khôn (Lưu ý là không có quẻ cho số 9)
Kết hợp bát quái của thượng quẻ và hạ quẻ, Tarotcodex.com sẽ được quẻ dịch tương ứng của dãy số đã cho theo bảng bên dưới:
 Như vậy, số 0914210008 của Tarotcodex.com sẽ thuộc quẻ Địa Thiên Thái, một quẻ cát nhất trong các quẻ cát tường.

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video