Dịch Kinh

Dịch Kinh

Kinh Dịch Tổng Hợp Toàn Thư

Tổng hợp các bài chuyên đề về KINH DỊCH một hình thức xem ý nghĩa nhân sinh của phương đông tương tự bài tarot. Chúng tôi ban biên tập Tarot Codex mong những biên soạn tổng hợp này góp thêm thêm khu vườn tri thức nho nhỏ cho những người đam mê bài tarot một góc nhìn rất khác về khoa luận giải vận một con người theo Tri Thức Phương Đông. Xem Thêm Chuyên Mục: Học Kinh Dịch - Kinh Dịch Cuộc Sống

Ứng dụng Quẻ 24 Địa Lôi Phục Giải Đoán

Ứng dụng Quẻ 24 Địa Lôi Phục Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 24 ĐỊA LÔI PHỤC - (BƯỚC NGOẶT) Phục nghĩa là quay về chỗ...

Ứng dụng Quẻ 32 Lôi Phong Hằng Trong Kinh Doanh

Ứng dụng Quẻ 32 Lôi Phong Hằng Trong Kinh Doanh KIÊN TRÌ BỀN BỈ Kiên trì bền bỉ tất nhiên có thành tựu, giống như mặt...

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Kinh Doanh SỰ NGHIỆP CHƯA THÀNH Đời nào cũng cố anh hùng xuất hiện, các ngọn gió...

Ứng Dụng Quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh Kinh Doanh CẦU HIỀN NHƯ KHÁT NƯỚC Việc khó việc lớn thì nhìn vào tài điều hành; nghịch cảnh...

Ứng Dụng Quẻ 58 Thuần Đoài Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 58 Thuần Đoài Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 58 THUẦN ĐOÀI - (VUI VẺ) Đoài có nghĩa là vui vẻ hay...

Ứng Dụng Quẻ 16 Lôi Địa Dự Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 16 Lôi Địa Dự Trong Giải Đoán ❖ Hình Tượng Quẻ 16 Lôi Địa Dự - (NHIỆT TÌNH) Dự có nghĩa là trước hay...
tương quan 64 quẻ kinh dịch

Mối liên hệ kết nối giữa 64 quẻ kinh dịch

Sự Tương Quan Của 64 Quẻ Dịch Với Nhau    Kinh dịch có 64 quẻ dịch, mỗi quẻ đều có tên riêng, sự sắp xếp...

Ứng Dụng Quẻ 04 Qủe Sơn Thủy Mông Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 04 Quẻ Sơn Thủy Mông Kinh Doanh HỌC TẬP GIẢI MÊ Biết  thì nói biết, không biết thì nói không biết, tức là biết vậy....

Ứng Dụng Quẻ 9 Phong Thiên Tiểu Súc Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 9 Phong Thiên Tiểu Súc Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 9 PHONG THIÊN TIỂU SÚC - (SỨC THUẦN DƯỠNG CỦA...

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 60 THỦY TRẠCH TIẾT - (HẠN CHẾ) Tiết nghĩa là điều khiển,...