TRẢI BÀI MỐI QUAN HỆ (9 LÁ)

Trải bài mối quan hệ 1. Bạn nhìn người đối diện như thế nào 2. Người đối diện nhìn bạn như thế nào 3. Điều bạn cần 4....

Trải bài quá khứ – hiện tại – tương lai (3 lá)

Trải bài quá khứ - hiện tại – tương lai (3 lá) Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ Chuyện gì đang xảy ra ở...

BIỂU TƯỢNG TRONG TAROT

Trong Tarot, biểu tượng chiếm vị trí quan trọng và góp phần tạo nên những ý nghĩa của các lá bài. Tuy nhiên, các...

Tiết Chế và Quỷ Dữ: Bốc Được Đều Đau Cái Đầu

Tiếp theo bài 7: Người Treo và Tử Thần: trông rất gớm mà không đến nỗi ghê  Lá XIV Tiết Chế (Temperance) Dịch chữ tiết chế (theo...

Trải bài cửa sổ (4 lá)

Trải bài cửa sổ (4 lá) Trạng thái thể chất hiện tại Trạng thái tâm lý hiện tại Trạng thái cảm xúc hiện tại Trạng thái tinh thần...

TRẢI BÀI ĐỨA TRẺ (7 LÁ)

Trải bài đứa trẻ 1. Điều mà đứa trẻ cần phải học được 2. Tình trạng đứa trẻ trong cuộc sống 3. Đứa trẻ sẽ tỏa sáng...

TRẢI BÀI MÓC TREO (6 LÁ)

Trải bài móc treo 1. Gốc rễ của câu hỏi, mối quan tâm hay vấn đề. 2. Điều gì đang bị che dấu 3. Điều gì đang...

TRẢI BÀI THẬP GIÁ PHÉP THUẬT (9 LÁ)

Trải bài Thập giá phép thuật 1 - 2. Quá khứ 3. Hiện tại 4 - 5. Mặt đối lập 6. Hy vọng và những kỳ vọng 7.- 9....

5 thiên thần được tìm thấy trong bộ Tarot của bạn

      Đã bao giờ bạn cảm thấy giống như một thiên thần đang dõi theo quá trình trải bài của bạn? Nếu...

Lựa chọn bộ bài đầu tiên – Kỳ 2

       Bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố sau trước khi mua bộ Tarot của mình: chủ đề, biểu...