78 Degrees of Wisdom

Lá The tetragrammaton

The tetragrammaton (Danh Chúa)

Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng ta nên quan sát các biểu tượng khác được phác hoạ trong bốn chất bài, Danh Chúa. Chúng ta tìm được bốn kí tự, Yod-Heh-Vav-Heh, được sắp xếp trong Vận Xa – lá thứ 10 bộ Đại Bí Mật. Viết bằng kí tự latinh ta được YHVH, hoặc đôi lúc là IHVH. Vì Kinh Thánh không đề cập đến nguyên tâm trong Danh Chúa nên chúng ta không thể phát âm nó; thế nên nó biểu tượng cho bản chất bất khả tri của Chúa, sự tách biệt về cái “ngã” cốt lõi giưa Chúa và loài người cấu thành nên tôn giáo phương Tây. Những tác gia dùng những kí tự đó tạo nên những cái tên như Jehovah hay Jah hay Yahweh. Nhưng điều này chỉ gây nên những bối rối. Khi tham khảo những bản thảo của những nhà Qabalah học, chúng ta phát hiện thấy những kí tự đó không tạo thành một cái “tên” theo nghĩa “cái mác” cho một người, và nó mô tả một công thức. Và công thức đó thể hiện quá trình sáng tạo.

Danh Chúa và bốn nguyên tố không thực sự tạo ra hai hệ thống tách biệt, mà thực chất là một biểu tượng thống nhất. Mỗi nguyên tố là một kí tự, Yod-Lửa, Heh-Nước, Vav-Khí, Heh-Đất (*), và khi áp Danh Chúa vào các nguyên tố, chúng ta khiến ý nghĩa của những điểm khác biệt mang tính biểu tượng trở nên hoàn thiện.

Quá trình đi theo hướng: Yod/Lửa – biểu tưởng của bất kì kế hoạch táo bạo nào, ánh lửa sáng tạo đầu tiên, nguồn năng lượng để bắt đầu. Theo thần thoại thì Yod chỉ ánh lửa thần thánh phát ra từ Chúa Bất Khả Tri. Theo thuật ngữ tâm lý học nó đại diện cho sự thôi thúc bắt đầu một dự án cụ thể, hoặc một cách sống mới. Kí tự Heh đầu tiên, Nước, là biểu tượng của khởi đầu thực sự kể từ khi ánh lửa châm ngòi ý tưởng. Về mặt thần thoại, điều này đề cập đến Lửa của Chúa chạm vào “vùng nước sâu”, đó là, sự hỗn độn trước khi Chúa bắt đầu thu xếp vũ trụ. Về mặt tâm lý học, chúng ta hiểu được các kế hoạch và hi vọng vẫn chưa thành hình, mơ hồ, cho đến khi nhiệt huyết của Lửa chiếu sáng chúng và chúng ta thực sự bắt tay vào làm điều gì đó. Đồng thời, năng lượng vận động không ngừng của Gậy sẽ không có hiệu quả nếu chúng ta không tạo ra một mục tiêu xác định.

Kí tự thứ 3, Vav, kết nối với Khí, biểu trưng cho sự phát triển của kế hoạch, những hành động có mục đích được định hướng để tạo hình mọi sự. Ở khía cạnh thiêng liêng, nó có nghĩa giai đoạn mà Chúa ban những sáng tạo cho thế giới về cơ bản đã vào khuôn khổ. Khí đại diện cho trí tuệ, và trong tâm lý học Vav ám chỉ quá trình trí óc đi từ định hình mục tiêu đến thiết lập kế hoạch để đưa dự án vào hiện thực.

Hãy cùng thử lấy lí dụ về một bài thơ. Thơ thẩn thì không thể thiếu tình yêu văn vẻ, cảm hứng thơ ca và mong muốn bộc lộ điều gì đó. Nhưng mong muốn đó sẽ lạc đường tận đẩu tận đâu nếu chúng ta không thể chọn lấy một chủ đề cụ thể. Đây là lúc cảm xúc có hướng để viết. Thế nhưng, bài thơ sẽ không bao giờ thực sự được hoàn thành nếu không bắt tay vào sáng tác, sử dụng cái đầu cùng với dăm (trăm) bản nháp để giải quyết các vấn đề hình ảnh, nhịp điệu, blab la bla. Cuối cùng, quá trình sáng tác kết thúc khi chúng ta nắm trong tay bài thơ thực sự và chuyền cho người khác đọc cùng. Nghĩ đi một chút thì sẽ thấy sự phát triển này hợp lý với mọi hành động, từ xây một ngôi nhà đến rót một cốc bia hay làm một cuộc tình

Rõ ràng là nguyên tố cuối cùng, Đất, đại diện cho cái gì đó khác với những nguyên tố còn lại. Nhà thần bí kiêm toán học Ouspensky đã vẽ mối quan hệ bốn nguyên tố dưới dạng:

Nhìn vào những kí tự Hebrew cũng giúp chúng ta hiểu được hệ thống biểu tượng. Đọc từ phải sang trái chúng là: 

Để ý cách Yod (kí tự Lửa) gần như không có khuôn hình, đúng hơn là gợi tưởng đến một điểm, một chớp sáng của xung động đầu tiên. Quan sát cả hai kí tự Heh mơ hồ gợi đến hình cốc úp ngược, hoặc chén úp ngược. Kí tự Heh đầu tiên “nhận” chớp sáng, kí tự Heh thứ 2 “nhận” toàn bộ quá trình và tạo cho quá trình đó hình thái vật chất. Cuối cùng, quan sát lí do kí tự Vav thứ 3 là bản mở rộng của kí tự Yod. Trí năng đó, Khí, lấy năng lượng của Lửa và xác định hướng cháy của Lửa.

Như vậy có vẻ như nguyên tố thứ 4, Đất, có thể “độc cô cầu bại”. Tuy nhiên, để có thể tìm ra bất kì ý nghĩa nào trong tài sản, chúng ta phải thấu hiểu quá trình sáng tạo tạo ra của cải vật chất từ ý tưởng. Khi đối mặt với những “vấn đề” ứng với từng chất bài, chúng ta thấy các vấn đề chỉ phát sinh khi tách rời mối quan hệ giữa các chất bài. Hoặc, nói cách khác, là khi dựa quá nhiều vào một phương hướng trong cuộc sống. Vấn đề chủ nghĩa duy vật của Đất được trung hoà bằng cách thêm Cốc – cảm xúc. Cách thức mỗi chất bài “thêm bớt” lẫn nhau sẽ được bàn đến trong phần Các Quẻ Bài.

Xem Thêm – Tổng Quan 78 Độ Minh Triết Tarot

SHARE
Bài trước78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards
Bài tiếp theo78 Độ Minh Triết – Wicca

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video