[Hỏi] Tôi nên tham gia một lớp học Tarot để tìm hiểu bộ bài của mình?
[Đáp] Không hẳn. Tarot được xem là cuộc hành trình khám phá tiềm thức của bản thân. Do đó về cơ bản bạn nên tự tìm hiểu. Tất nhiên việc tham gia các lớp học Tarot cũng là một phương án hay để bạn có những kiến thức chung hay nhiều phương án tìm hiểu bộ bài, nhưng chỉ khi bạn thật sự được học với một reader uy tín. Hiện nay các lớp dạy Tarot ở Việt Nam chủ yếu được mở và duy trì bởi những reader nhiều kinh nghiệm. Chương trình tìm hiểu do đó cũng bị ảnh hưởng bởi người dạy chứ chưa theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu tiêu chuẩn cần thiết. Trong thời điểm hiện tại, bạn vẫn có thể tham gia những lớp học này nếu có thời gian và kinh phí (khoảng trên 1 triệu đồng/khóa học trong khoảng 1 tháng) nhưng cần chú ý tham khảo và so sánh các khóa học và người dạy khác nhau để tìm hiểu về chương trình học mà họ cung cấp trước khi quyết định theo học.

SHARE
Previous articleTôi nên đốt bỏ, nếu không dùng bài tarot nữa?
Next articleSự khác nhau giữa bài tarot 79 lá và 78 lá

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video