78 độ minh triết trong tarot

78 Độ Minh Triết Trong Bài Tarot
(Seventy Eight Degrees of Wisdom – Rachel Pollack )

Phần 1: 78 Độ Minh Triết Trong Bộ Ẩn Chính

Giới thiệu 

– Nguồn gốc Tarot
 Các phiên bản Tarot khác nhau
– Sự tiên tri trong Tarot

Chương 1: Thế bài bốn lá

Bài Tarot – Tính thống nhất và tính hai mặt 
 Sự trong sạch và sự tự do

Chương 2: Tổng quan về Tarot

– Các lá bài là một chuỗi liên tiếp
– Ba lĩnh vực của trải nghiệm

Chương 3: Những lá chính mở đầu biểu tượng và nguyên mẫu bài tarot

– Lá bài Fool
– Lá bài Magician
– Lá bài High Priestess

Chương 4: Chuỗi vật chất trong Tarot

– Bộ Ẩn chính và sự phát triển cá nhân
Lá bài Empress
– Lá bài Emperor
– Lá bài Hierophant
– Lá bài Lovers
– Lá bài Chariot

Chương 5: Quay vào bên trong

 Tìm kiếm sự tự tri
Lá bài Strength
– Lá bài Hermit
– Lá bài Wheel of Fortune
– Lá bài Justice
– Lá bài Hanged Man
 Lá bài Death
– Lá bài Temperance

Chương 6: Cuộc hành trình vĩ đại trong Tarot

– Mục tiêu của sự khai sáng
Lá bài Devil
– Lá bài Tower
– Lá bài Star
– Lá bài Moon
– Lá bài Sun
 Lá bài Judgement
– Lá bài World

Phần 2: 78 Độ Minh Triết Trong Bộ Ẩn Phụ Và Quẻ Bài.

Giới Thiệu Bộ Ẩn Phụ
 Bộ Tiểu Bí Mật – Bộ Gậy
Lá Bài Át Gậy
Lá Baì Hai Gậy
Lá Bài Ba Gậy
Lá Bài Bốn Gậy
Lá Bài Năm Gậy
Lá Bài Sáu Gậy
Lá Bài Bảy Gậy
Lá Bài Tám Gậy
Lá Bài Chín Gậy
Lá Bài Mười Gậy
Lá Bài Bồi Gậy
Lá Bài Hiệp Sĩ Gậy
Lá Baì Vua Gậy
Lá Bài Nữ Hoàng Gậy

– Bộ Tiểu Bí Mật – Bộ Cốc
Lá Át Cốc
Lá Hai Cốc
Lá Ba Gốc
Lá Bốn Cốc
Lá Năm Cốc
Lá Sáu Cốc
Lá Bảy Cốc
Lá Tám Cốc
Lá Chín Cốc
Lá Mười Cốc
Lá Bồi Cốc
Lá Hiệp Sĩ Cốc
Lá Vua Cốc
Lá Nữ Hoàng Cốc

– Bộ Tiểu Bí Mật – Bộ Kiếm
Lá Át Kiếm
Lá Hai Kiếm
Lá Ba Kiếm
Lá Bốn Kiếm
Lá Năm Kiếm
Lá Sáu Kiếm
Lá Bảy Kiếm
Lá Tám Kiếm
Lá Chín Kiếm
Lá Mười Kiếm
Lá Bồi Kiếm
Lá Hiệp Sĩ Kiếm
Lá Vua Kiếm
Lá Nữ Hoàng Kiếm

Bộ Tiểu Bí Mật – Bộ Tiền
Lá Hai Tiền
Lá Ba Tiền
 Lá Bốn Tiền
Lá Năm Tiền
Lá Sáu Tiền
Lá Bảy Tiền
Lá Tám Tiền
Lá Chín Tiền
Lá Mười Tiền
Lá Bồi Tiền
Lá Kỵ Sĩ Tiền
Lá Vua Tiền
Lá Nữ Hoàng Tiền

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp Giải Đoán
Bài tiếp theoSo Sánh Cuộc Đời Với 64 Quẻ Kinh Dịch

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video