[Trước] Tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về tarot và cách đọc các kiểu trải bài phổ biến.

[Sau]  Vài lời tâm sự của Bạn Nguyễn Hải Đăng – Sinh viên sau khóa tarot thứ nhất

–   Báo cáo viên nhiệt tình, quan tâm học viên

–   Thời gian cho các lá court card hơi ít, và khó sử dụng các lá này. 

–   Giảng viên nên quan tâm hơn việc giảng các lá court card.

SHARE
Previous articleBạn Nguyễn Thị Ngọc Hương – Nhân viên văn phòng
Next articleBạn Lưu Nguyễn Phương Trang – Sinh viên

Bài Viết Mới

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Video