[Hỏi] Em thấy có nhiều cách học cũng như cách sử dụng Tarot quá; đặc biệt là việc các trải bài khác nhau theo từng tình huống. Vậy thì em chỉ cần sử dụng trải bài rồi dùng sách ghép ý nghĩa lá bài là có thể giải được ý nghĩa phải không?

[Đáp] Trải bài là cách mà các Tarot reader khái quát câu hỏi cũng như là phương pháp để có thể tham chiếu đưa ra lời khuyên cho người xem. Tuy nhiên các Tarot reader vẫn phải trải qua một quá trình học tập hay đào tạo cơ bản để có thể sử dụng thành thạo và kết hợp ý nghĩa của các lá bài lại với nhau.

SHARE
Bài trướcHọc Tarot có cần nền tảng?
Bài tiếp theoBói bài Tarot có cần bằng cấp không?

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Trong Kinh Doanh Bộ máy tiêu hóa nuôi dưỡng...

Ứng Dụng Quẻ 40 Thủy Lôi Giải Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 40 Thủy Lôi Giải Trong Kinh Doanh Giải trừ khó khăn Lời của Ban...

Ứng Dụng Quẻ 34 Thiên Lôi Đại Tráng Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 34 Thiên Lôi Đại Tráng Trong Kinh Doanh Phát triển và thịnh vượng Lời...

Ứng Dụng Quẻ 32 Phong Lôi Hằng Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 32 Phong Lôi Hằng Trong Kinh Doanh Vĩnh hằng và thường xuyên Lời của...

Ứng Dụng Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá Trong Kinh Doanh Bước nhảy lớn và hành...

Ứng Dụng Quẻ 27 Sơn Lôi Di Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ Sơn Lôi Di Trong Kinh Doanh Khẩu và dưỡng Lời của Ban Biên Tập “Di”...

Video