bát quái kinh dịch

BÁT QUÁI TRONG KINH DỊCH

Bát Quái là gì?

Chữ quái, tức quẻ, trong ngữ nguyên của Kinh Dịch có ý chỉ đồ hình gồm ba vạch. Những vạch này bao gồm hai loại, vạch liền  ______ và vạch đứt  ___    ___ Tổng số kết hợp có được giữa những vạch này là tám. Các vạch khi kết hợp để tạo thành quẻ ba vạch (tức quẻ đơn) mang một phổ ý nghĩa tượng hình rất rộng. Đến lượt, tám quẻ đơn được kết hợp để tạo thành những đồ hình gồm sáu vạch được gọi là quẻ kép. Vì mục đích bói, quẻ kép hết sức quan trọng, nhưng sẽ không thể nào đạt được sự lý giải thỏa đáng ý nghĩa của quẻ kép nếu không hiểu được các bộ phận cấu thành của nó.

Những sự việc và hiện tượng liên quan đến thiên nhiên và con người gắn liền với mỗi quái trong số bát quái như sau.

  1. Quẻ Càn trong Bát Quái (Hình Tượng)
  2. Quẻ Khôn trong Bát Quái (Hình Tượng)
  3. Quẻ Chấn trong Bát Quái (Hình Tượng)
  4. Quẻ Khảm trong Bát Quái (Hình Tượng)
  5. Quẻ Cấn trong Bát Quái (Hình Tượng)
  6. Quẻ Tốn trong Bát Quái (Hình Tượng)
  7. Quẻ Ly trong Bát Quái (Hình Tượng)
  8. Quẻ Đoài trong Bát Quái (Hình Tượng)

 

SHARE
Bài trướcHÌNH TƯỢNG QUẺ ĐOÀI BÁT QUÁI TRONG CUỘC SỐNG
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 4 Sơn Thủy Mông Giải Đoán

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video