[Hỏi] Em có tìm hiểu Tarot và cũng tham gia nhiều buổi offline Tarot. Em thấy vấn đề liên kết nghĩa các lá bài để tạo thành một câu chuyện có ý nghĩa tương đối khó khăn. Đôi lúc em giải nghĩa tới lá cuối cùng rồi thì lại không biết gắn kết các lá trước làm sao. Ad giúp em với.

[Đáp] Bạn cần phải nắm vững ý nghĩa cơ bản của các lá bài và phương pháp giải bài. Về phương pháp giải bài thì có rất nhiều cách, nhiều tài liệu cũng như nhiều quan điểm. Bạn có thể tham khảo các bài viết chia sẻ phương pháp giải bói Tarot trên www.tarotcodex.com.

SHARE
Bài trướcTìm khóa học Tarot cho người mới
Bài tiếp theoThanh tẩy bài là gì?

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Trong Kinh Doanh Bộ máy tiêu hóa nuôi dưỡng...

Ứng Dụng Quẻ 40 Thủy Lôi Giải Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 40 Thủy Lôi Giải Trong Kinh Doanh Giải trừ khó khăn Lời của Ban...

Ứng Dụng Quẻ 34 Thiên Lôi Đại Tráng Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 34 Thiên Lôi Đại Tráng Trong Kinh Doanh Phát triển và thịnh vượng Lời...

Ứng Dụng Quẻ 32 Phong Lôi Hằng Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 32 Phong Lôi Hằng Trong Kinh Doanh Vĩnh hằng và thường xuyên Lời của...

Ứng Dụng Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá Trong Kinh Doanh Bước nhảy lớn và hành...

Ứng Dụng Quẻ 27 Sơn Lôi Di Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ Sơn Lôi Di Trong Kinh Doanh Khẩu và dưỡng Lời của Ban Biên Tập “Di”...

Video