[Hỏi] Giải bài Tarot giống với những loại hình chiêm tinh, bói toán khác?

[Đáp] 

Không hẳn. Bản thân hệ thống hình ảnh và ý nghĩa của bài Tarot vẫn dựa phần nào vào những ngành khoa học huyền bí của con người, nhưng Tarot hoàn toàn độc lập với các loại hình bói tử vi, bói chỉ tay, bói quả cầu… Tarot là nghệ thuật, và là khoa học. Bài Tarot vẫn có thể kết hợp với các loại hình văn hóa, khoa học tâm linh khác như Kinh Dịch, Phong Thủy, Hoàng Đạo, Reiki, Thiền Định, Yoga… tuy nhiên những bộ bài dạng này thường đòi hỏi kiến thức và trình độ rất cao. Bạn chỉ nên tìm hiểu những bộ bài dạng này một khi đã thông suốt được ít nhất là một bộ bài cơ bản.

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh Sự vui vẻ và an lạc Lời của...

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh Đức tính khiêm tốn Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh Thu hoạch lớn và sự nghiệp...

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh Bế tắc, đen tối Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Trong Kinh Doanh Thuận lợi, thái bình Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh  Thực thi, thực hiện Lời của Ban Biên...

Video