[Hỏi] Giải bài Tarot giống với những loại hình chiêm tinh, bói toán khác?

[Đáp] 

Không hẳn. Bản thân hệ thống hình ảnh và ý nghĩa của bài Tarot vẫn dựa phần nào vào những ngành khoa học huyền bí của con người, nhưng Tarot hoàn toàn độc lập với các loại hình bói tử vi, bói chỉ tay, bói quả cầu… Tarot là nghệ thuật, và là khoa học. Bài Tarot vẫn có thể kết hợp với các loại hình văn hóa, khoa học tâm linh khác như Kinh Dịch, Phong Thủy, Hoàng Đạo, Reiki, Thiền Định, Yoga… tuy nhiên những bộ bài dạng này thường đòi hỏi kiến thức và trình độ rất cao. Bạn chỉ nên tìm hiểu những bộ bài dạng này một khi đã thông suốt được ít nhất là một bộ bài cơ bản.

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video