[Hỏi] Em có theo dõi các bài đăng gần đây trên trang tarotcodex.com. Tuy nhiên đôi lúc em không thể giải nghĩa trải bài mặc dù theo sát hướng dẫn. Ad có thể giúp em được không?

[Đáp] Điều này bình thường thôi mà bạn. Các lá bài nằm trước mặt bạn, bạn có thể cắt nghĩa từng lá bài nhưng lại không thể liên kết ý nghĩa các lá bài lại hoặc khi bạn cố gắng đọc bài thì những lá bài dường như vô nghĩa. Với các reader chuyên nghiệp, họ sẽ trải lại một lần nữa, nếu không được thì tiếp tục trải bài nhưng chỉ dùng các lá Ẩn chính. Nếu bạn vẫn không thể đọc được trải bài thì hãy nói với người xem rằng hôm nay bạn không thể đọc bài.

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI MỐI QUAN HỆ MỚI (5 LÁ)
Bài tiếp theoKHI NÀO THÌ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA?

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh Sự vui vẻ và an lạc Lời của...

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh Đức tính khiêm tốn Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh Thu hoạch lớn và sự nghiệp...

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh Bế tắc, đen tối Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Trong Kinh Doanh Thuận lợi, thái bình Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh  Thực thi, thực hiện Lời của Ban Biên...

Video