[Hỏi] Phỏng vấn và thanh tẩy bài là những nghi thức bắt buộc?

[Đáp] Sai. Đây là những nghi thức bạn có thể thực hiện nếu thấy cần thiết, chứ không phải bắt buộc. Đối với một bộ bài mới, để có thể dễ dàng tạo mối liên kết hay đơn thuần là xây dựng một mối quan hệ giữa bản thân với bộ bài, bạn có thể tiến hành trải bài phỏng vấn, đặt tên cho bộ bài để dễ “xưng hô” hơn. Tương tự bạn có thể thực hiện các nghi thức thanh tẩy bài nếu điều đó làm bạn thấy thoải mái và cảm nhận được bộ bài của mình sẽ “đúng” hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không làm những nghi thức trên thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nhớ luôn tôn trọng và xem bộ bài của mình như một người bạn cùng đồng hành, chia sẻ với mình những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống.

SHARE
Bài trướcTránh xem bài tarot thường xuyên
Bài tiếp theoCác phụ kiện tarot túi, khăn trải, hộp đựng là bắt buộc?

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Trong Kinh Doanh Bộ máy tiêu hóa nuôi dưỡng...

Ứng Dụng Quẻ 40 Thủy Lôi Giải Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 40 Thủy Lôi Giải Trong Kinh Doanh Giải trừ khó khăn Lời của Ban...

Ứng Dụng Quẻ 34 Thiên Lôi Đại Tráng Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 34 Thiên Lôi Đại Tráng Trong Kinh Doanh Phát triển và thịnh vượng Lời...

Ứng Dụng Quẻ 32 Phong Lôi Hằng Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 32 Phong Lôi Hằng Trong Kinh Doanh Vĩnh hằng và thường xuyên Lời của...

Ứng Dụng Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá Trong Kinh Doanh Bước nhảy lớn và hành...

Ứng Dụng Quẻ 27 Sơn Lôi Di Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ Sơn Lôi Di Trong Kinh Doanh Khẩu và dưỡng Lời của Ban Biên Tập “Di”...

Video