* Hecate là nữ thần của ma pháp thuật, chiêu hồn, độc (lẫn) dược,… trong thần thoại Hy Lạp. Nếu bạn thích tìm hiểu thêm hãy tìm tài liệu tiếng Anh nhé, nó đầy đủ hơn.

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua trải bài này nếu thấy không phù hợp với mình. Trải bài được trích dịch trong sách 365 Spreads của tác giả Sasha Graham.

Nữ thần Hecate tự do di chuyển qua lại giữa dương thế và âm phủ. Còn con người? Họ cũng có thể làm được như thế nhờ vào thuật Shaman (Shamanism) – một trong những dạng pháp thuật siêu linh cổ xưa nhất mà con người biết tới. Trải bài này dựa trên ba thế giới của Shaman Giáo: Thượng – Trung – Hạ

Trải bài thành ba phần riêng biệt.

Pháp Thuật của Hecate

Hạ Giới (Nguyên bản Giới tự nhiên)

1. Bạn cần tách ra khỏi điều gì?

2. Bạn nên kết nối với tinh linh nào?

3. Thông điệp mà sức mạnh / linh thú của bạn gửi gắm đến bạn?

Trung Giới (Hiện thực – Những gì chúng ta biết)

4. Khả năng nào đang hiện diện mà bạn không nhận ra?

5. Bạn lo lắng điều gì nhất về của cải vật chất của bản thân?

Thượng Giới (Tâm linh – Trí tuệ – Bản chất)

6. Hướng đi nào là đúng nhất để hoàn thành sứ mạng của chính bạn?

7. Mục đích của bạn là gì?

8. Làm thế nào để bạn được hợp nhất với Thần?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

SHARE
Bài trướcTrải Bài Tarot – Nàng Tiên Cá Ariel
Bài tiếp theoTrải Bài Tarot – Cơ Hội Tiềm Ẩn

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video