Vài dòng bày tỏ: tôi không biết nhiều về Phật học và cũng chưa đọc Tử thư Tây Tạng. Thành ra bài dịch này dựa trên những hiểu biết ít ỏi mà tôi tìm hiểu được. Nếu có sai sót gì mong mọi người thứ lỗi. (ーー;)

Theo Tử thư Tây Tạng, cơ hội được giải thoát tốt nhất trong linh hồn khi bước qua cửa tử. Đây là lúc linh hồn gặp gỡ năm hình thái ban sơ của dòng năng lượng nguyên thủy của vũ trụ, được gọi là Ngũ Trí Như Lai (Ngũ Phật). Đây cũng là năm nguyên tắc để ý thức được giác ngộ một cách đầy đủ. Mỗi nguyên tắc đại diện cho một câu hỏi trong trải bài.

Trải bài theo vòng tròn thiêng liêng.

Tử Thư Tây Tạng

1. Đại Nhật Như Lai: phương hướng và thời gian.

– Làm thế nào để tôi khiến thời gian chậm lại?

2. A Súc Bệ Như Lai (Bất Động Như Lai): trí tuệ.

– Làm thế nào để tôi trở nên minh mẫn sáng suốt?

3. Bảo Sanh Như Lai: nhân giới, tài lộc và sinh sản.

– Tôi ở đây để làm gì?

4. A Di Đà Như Lai: lòng trắc ẩn, từ bi.

– Làm thế nào để tôi giúp đỡ mọi người?

5. Bất Không Thành Tựu Như Lai: nghiệp.

– Làm thế nào để tôi thanh tịnh bản thân?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

SHARE
Bài trướcTrải bài Tarot – Tủ Dược Liệu của Hecate
Bài tiếp theoTrải Bài Tarot – Vòng Nguyệt Quế

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video