[Trước]  Mong sau khóa học tarot có thể thực hành việc giải bài cho chính mình và cho người quen.

[Sau] Chia sẻ cảm nhận sau khóa 1 Tarot cùa Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hương – Nhân viên văn phòng

–         Báo cáo viên nhiệt tình

–         Nôi dung dạy gắn liền với thực tế, ứng dụng tốt.

–         Gặp khó khăn khi kết hợp các lá bài trong một trải bài (liên kết nghĩa)

SHARE
Previous articleBạn Lê Hoàng Trúc – Nhân viên văn phòng
Next articleBạn Nguyễn Hải Đăng – Sinh viên

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video