[Hỏi] Em vừa học xem Tarot và thấy trong bộ bài có một lá hơi đáng sợ đó là lá Death (Cái chết). Ví dụ trong một tình huống, nếu như bạn em hỏi là điều cần tránh hay chuyện xui xẻ sắp bị là gì, thì nếu rút lên lá Death vấn đề có nghiêm trọng lắm không ạ?

[Đáp] Khi học tập nâng cao, lá Death (Cái chết), ngay cả trong các sách hướng dẫn hay sách chú giải đi kèm bộ bài, bạn sẽ thấy điểm chung đó là sự kết thúc của một qua trình và sự biến chuyển từ giai đoạn nay sang một giai đoạn khác. Đôi lúc, sự kết thúc hay chấm dứt không phải là một điều quá tồi tệ, vì sau đó những sự kiện khác mới có cơ hội khởi phát. Và nhớ nhé, đừng xem Death là một cái chết vật lý.

SHARE
Previous articleKHÓ GIẢI CÁC LÁ HOÀNG GIA?
Next articleKHÔNG HIỂU LÁ THE WHEEL OF FORTUNE

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video