[Hỏi] Đôi lúc trong trải bài, mình hay gặp các lá Hoàng gia (Court Cards) ở các vị trí giải pháp, hay nguyên nhân hoặc tình hình. Mình thấy hơi khó vì khi nghiên cứu thì các lá Hoàng gia sẽ đề cập tới một người, nhưng nếu câu hỏi là tình huống tác động đến tôi hoặc tình hình tài chính thì khơi bị khớp.

[Đáp] Các lá Hoàng gia (Court Cards) khi liên kết với những lá bài khác trong một trải bài thực sự cũng là một thách thức ngay cả với những reader chuyên nghiệp, những người được đào tạo bài bản nhất để thực hành xem Tarot. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng các kiến thức bổ trợ khác thì vấn đề cũng không quá khoai. Ví dụ, bạn xét đến nguyên tố của các lá bài -> ảnh hưởng hay môi trường sẽ mang sắc thái của nguyên tố nào, có khi lá Hoàng gia (Court Cards) sẽ đại diện cho tính cách của bạn trong vấn đề hoặc có thực sự có một cá nhân ảnh hưởng tới vấn đề bạn đang hỏi.

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI VẬN MAY (6 LÁ)
Bài tiếp theoLá Death tiêu cực như thế nào?

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Lá...

Video