Trải bài khám phá

1. Tình huống hiện tại

2. Niềm tin trong quá khứ dẫn tới những chuyện đang xảy ra

3. Bài học đã được dạy

4. Điều đó đã giúp bạn như thế nào

5 – 6. Hướng đi mới và bạn cảm thấy thế nào về điều đó

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleHỌC BÓI TAROT Ở ĐÂU?
Next articleChuẩn bài nào phù hợp với newbie?

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video