Trải bài sự di chuyển

1. Địa điểm nào sẽ phù hợp cho sự hạnh phúc của bạn

2. Cơ hội đi đến nơi này của bạn trong thời gian sắp tới (xác định mốc thời gian)

3. Bằng cách nào bạn sẽ tìm được nơi riêng cho mình

4. Bạn cần biết gì tại thời điểm này

5. Điều gì cần thực hiện trước khi bạn khởi hành

6. Bạn cần quan tâm gì về địa điểm sẽ tới

7. Kết quả

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleTRẢI BÀI SỰ TRỖI DẬY (7 LÁ)
Next articleTRẢI BÀI TRÒ CHUYỆN THÚ CƯNG (7 LÁ)

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video