BÀI 7: HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH HỆ THỐNG HÀNH TINH VÀ HOÀNG ĐẠO TRONG TAROT

Horoscope wheel chart

Theo 22 lá ẩn chính

The Fool…………………………. Uranus

The Magician…………………….Mercury

The High Priestess …………….The Moon

The Empress ……………………Venus

The Emperor…………………… Aries

The Hierophant…………………Taurus

The Lovers……………………….Gemini

The Chariot ……………………..Cancer

Strength ………………………….Leo

The Hermit……………………….Virgo

The Wheel of Fortune…………Jupiter

Justice……………………………..Libra

The Hanged Man ……………… Neptune

Death……………………………… Scorpio

Temperance ……………………. Sagittarius

The Devil………………………….Capricorn

The Tower………………………..Mars

The Star……………………………Aquarius

The Moon………………………….Pisces

The Sun …………………………..The Sun

Judgement………………………..Pluto

The World …………………………Saturn

Theo hoàng đạo và hành tinh

Aries ………………………………… The Emperor

Taurus………………………………..The Hierophant

Gemini ……………………………… The Lovers

Cancer……………………………….. The Chariot

Leo………………………………………Strength

Virgo …………………………………. The Hermit

Libra…………………………………….Justice

Scorpio ………………………………..Death

Sagittarius ………………………….. Temperance

Capricorn……………………………. The Devil

Aquarius……………………………….The Star

Pisces………………………………….. The Moon

Sun……………………………………….The Sun

Moon…………………………………… The High Priestess

Mercury……………………………….. The Magician

Venus…………………………………… The Empress

Mars ……………………………………. The Tower

Jupiter …………………………………. The Wheel of Fortune

Saturn…………………………………… The World

Neptune………………………………… The Hanged Man

Uranus……………………………………The Fool

Pluto…………………………………….   Judgement

 

SHARE
Bài trước30 PHÚT HỌC TAROT MỖI NGÀY (P6)
Bài tiếp theoBẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ TAROT THÔNG DỤNG

Bài Viết Mới

Ngừng lại các điều này sẽ thấy may mắn ghé thăm!

4 điều không nên làm sau sẽ chỉ ra những sai lầm nhỏ tưởng như...

Dù sống tốt mà vẫn xui xẻo liên miên có thể bạn đang phải TRẢ NGHIỆP

Chúng ta thường nói về nghiệp lực vậy đâu mới là cách trả nghiệp để...

Có phải vạn vật có linh hồn?

Nhiều lúc chúng ta có cảm nhận cây cối, con vật dường như hiểu điều...

Nhân duyên vợ chồng đâu đơn giản, có duyên có nợ mới tu thành

Theo đạo Phật, vợ chồng nên duyên là do số mệnh, có nghiệp, có nợ...

ÂM ĐỨC là gì? Tại sao con người phải hành thiện tích ÂM ĐỨC?

Âm đức là gì? Vì sao phải hành thiện tích âm đức? Làm thế nào...

Mệnh, vận, làm phước và hưởng phước.?

Tản mạn về Vận, mệnh, làm phước và hưởng phước. Về mệnh và vận, người ta...

Video