[Trước] Mình là nhân viên văn phòng rất thích tìm hiểu về Tarot để tự xem cho chính mình. Mong là thông qua khóa học có thể coi tarot tự giải các vấn đề cá nhân.

[Sau] Chia sẻ trải nghiệm thực tế của Bạn Lai Bội Phụng – nhân viên văn phòng sau khóa 1 Tarot

–  Báo cáo viên nhiệt tình thân thiện.

–  Chương trình học phù hợp, không gặp khó khăn khi học.

–  Cần nhiều kiến thức cao cấp hơn nữa.

SHARE
Bài trướcBạn Nguyễn Lê Yến Tuyết –sinh viên
Bài tiếp theoBạn Nguyễn Thị Bảo Trâm – Sinh viên

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 64...

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 63...

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 62...

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Trông Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 61...

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 60 THỦY...

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 59 PHONG...

Video