Ứng Dụng Quẻ 45 Trạch Địa Tụy Kinh Doanh

TỤ CÁT THÀNH THÁP

Khéo tích trữ bùn cát mới có thể xây thành lớn, qui tụ được người  có tài năng làm hậu thuẫn và có cái tầm nhìn xa, tất cả sai lầm ăn hận đều sẽ được tiêu trừ.

Quẻ Tụy bao hàm ý nghĩa trọng đại của sự tụ tập.

Tụ tập là một nghệ thuật tổ chức. Một nhà doanh nghiệp không thể có thái độ cao ngạo “nở hoa không quá hai ba đóa, đã vội nhìn thế gian chỉ có mình ta.”. Thái độ cao ngạo đó chắng qua chỉ là tính cách của thi nhân mà thôi.

Tất cả các công cuộc buôn bán làm ăn, muốn được tồn tại và thành công, nếu không có bản lĩnh kết hựp lại đủ hạng người với nhau, thì khó mà đạt được mục tiêu mà bạn đang mong đợi. Vì thế qué Tụy của kinh Dịch nói: “Vật tương ngộ nhi hội tụ, cố thụ chi dĩ Tụy; Tụy giả tụ dã.” Dịch nghĩa “Vật gặp gỡ nhau mà kết tụ lại, nên thay nó bằng thời Tụy. Tụy tức là tụ vậy.

Tụ tập, đối với một nhà doanh nghiệp, bao hàm tụ tập về vốn liếng và tụ tập nhân viên.” Dĩ nhiên một nhà doanh nghiệp muốn kết tụ những nhân tài hữu dụng để phục vụ chân thành cho sự nghiệp kinh doanh cua mình, điều đó không phải dễ dàng. Muốn được thế, bạn phải cần tuân theo một nguyên tắc căn bản: là bạn phải chủ động quan tâm đến người khác trước.

Câu này nghe qua hình như mọi người đều hiểu, nhưng kỳ thực, làm được không phải là việc dễ. Nếu như một nhà kinh doanh có thể làm được điểm này trước nhất, thì việc làm ăn của công ty của ồng ta nhất định sè có khí thế mạnh do sự “tề tâm hợp lực”, như thế doanh nghiệp kết tụ một lực lượng đủ mạnh để đối phó những tình huông phức tạp trong kinh doanh.

Trong quẻ Tụý có một câu như thế này: “Tụy hữu vị, vô cữu. Phỉ phu, nguyên vĩnh trinh, hối vong.” Dịch nghĩa “Tụ tập có vị trí, không lỗi. Nếu người tin thì phái sửa lại đức nguyên, vĩnh trinh (lớn, lâu dài trinh chính) thì hôi hận sẽ mất.” Dùng tư tưởng hiện đại giái thích, cùng tụ tập lại với nhau, mỗi người đúng vị trí này, thì sẽ không có sai lầm xảy ra, không thể bị người ta nắm nhược điểm của mình.

Từ lúc bắt đầu cồng việc làm ăn, phải dự đoán được tương lai xa, vì thế tất cẩ các hối hận sẽ không có sau này. Bạn xem đấy, câu nói này đối với nhà kinh doanh chúng ta rất là quý giá để đề ra quyết sách cho cồng ty.

Tôi thấy trên đường làm ăn kinh doanh, thường nghe hoặc thường thấy những nhà kinh doanh vì không lãnh ngộ được những lời của kinh Dịch, nên lòng luôn luôn dao động bất thường hoặc xảy ra những cuộc tranh chấp trong nội bộ mà làm hỏng sự việc làm ăn.

Kết tụ là một nghệ thuật tổ chức, và cũng là một sức mạnh. Nghệ thuật và sức mạnh này phải nhờ vào nhà kinh doanh, dùng thành tích nghiệp vụ và đức tính của mình mà cảm hóa thuộc hạ; đây là tố chất căn bản mà nhà lãnh đạo kinh doanh cần phải có.

Thảo nào, trong Luận ngữ, Khổng phu tử tha thiết nói với chúng ta: “Viễn phương tắc nhân hất phục thì, tựu yên tri lực vu văn đức đích cảm hoa dĩ sứ tha môn tiền lại qui thuận” Dịch nghĩa “Khi người xa không phục, thì phải cố sức lấy đức tốt mà cám hóa họ làm cho họ từ xa mà đến qui thuận mình.” Tuy thời gian và không gian không giống nhau, nhưng câu nói này là một câu nhắc nhở sâu sắc đối với những người lãnh đạo công việc kinh doanh.

Ứng Dụng Hay – Gieo Quẻ Kinh Dịch Online

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 44 Thiên Phong Cấu Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 46 Địa Phong Thăng Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video